Waarom de naam Musashi

Het is de gewoonte in het Kyokushinkai-karate dat een Kyokushinkai-school de naam krijgt van een bekende periode in Japan, een naam waar wat achter zit of de naam van een bekend iemand uit een bepaalde periode.

Ik, Sjaak van de Velde, heb voor de naam “Musashi” gekozen omdat deze samoerai uit de zestiende eeuw een bepaalde filosofie beschrijft welke mij zeer aanspreekt. Na zijn boek gelezen te hebben kreeg ik steeds meer interesse in de filosofie van Musashi. Ook Sosai Masutatsu Oyama werd door Musashi geïnspireerd. Mede door het lezen van GO RIN NO SHO is Sosai Mas Oyama de bergen in getrokken en begonnen met zijn “mountain training”.

Wie was Miyamoto Musashi

Miyamoto Musashi werd in 1584 geboren en was op jonge leeftijd al één van de bekendste samoerai’s van Japan. Hij werd door vele latere samoerai’s als voorbeeld genomen en verschillende recente boeken en films zijn op zijn leven geïnspireerd.

Op dertigjarige leeftijd had hij al meer dan zestig gevechten gewonnen en werd door iedereen als onoverwinnelijk beschouwd. Daarom besloot hij de rest van zijn leven te besteden aan het vervolmaken van zijn strategie. Hij werd een beroemde leraar (Sensei) in het Kendo, het Japanse zwaard vechten.

Tegen het eind van zijn leven trok hij zich terug in een grot op de berg Kyushu en een paar weken voor zijn dood vatte hij zijn levensfilosofie samen in een klein boekje, Go Rin No Sho (een boek van vijf ringen). Deze korte en zeer praktische tekst bevat de kern van zijn Strategie van het zwaard vechten en het leven. Deze strategie is zeer beïnvloed door Zen en de oorspronkelijke Shinto religie. Er is een vertaling van het boekje Go Rin No Sho, deze heet De strategie van de Samoerai. Dit boekje is voor iedereen op verschillende niveaus te lezen en hoe meer men er in leest, hoe meer men zal vinden. De woorden die hij schreef waren zijn laatste wil, de sleutel tot de buitengewone weg die hij zelf is gegaan.

Go Rin No Sho

“…Vele jaren heb ik de weg van de strategie beoefend die Ni To ichi Ryu (een school – twee zwaarden) wordt genoemd, en nu zal ik deze voor de eerste keer in geschreven vorm uitleggen. Het is de periode van de eerste tien dagen van de tiende maand van het twintigste jaar van Kanei (1645). Ik heb de berg Iwato van Higo inKyushu beklommen om de hemel eer te betuigen, Kwannon, de god van het mededogen te aanbidden en voor de Boeddha neer te knielen. Ik ben een samoerai uit de provincie Harima, Shinmen Musashi No Kami Fujiwara No Genshin, zestig jaar oud.

Vanaf mijn jeugd ging mijn hart uit naar de weg van de strategie. Mijn eerste duel vond plaats toen ik dertien jaar was; ik versloeg Arima Kihei, een strateeg van de shinto school. Toen ik zestien was versloeg ik de bekwame strateeg Tadashima Akiyama.Toen ik eenentwintig was vertrok ik naar de hoofdstad en ontmoette allerlei verschillende strategen zonder ooit een van de vele gevechten te verliezen. Daarna trok ik van provincie naar provincie en duelleerde met strategen van verschillende scholen en in de meer dan zestig gevechten heb ik altijd gewonnen. Dit gebeurde tussen mijn dertiende en mijn negenentwintigste jaar.

Toen ik dertig jaar werd, keek ik terug op het verleden. De voorafgaande overwinningen waren niet te danken aan hot feit dat ik de strategie werkelijk meester was. Misschien was het een natuurlijke bekwaamheid of het bevel van de hemel, of was de strategie van de andere scholen minderwaardig. Daarna studeerde ik van ’s morgens tot ’s avonds, op zoek naar het beginsel, en toen ik vijftig was begon ik te beseffen wat de weg van de strategie inhield.

Sindsdien heb ik geleefd zonder een bepaalde Weg te volgen.Met de kracht van de strategie beoefende ik vele kunsten en vaa-digheden – al die dingen zonder leraar. Bij het schrijven van dit boek gebruikte ik niet de leer van Boeddha of van Confucius, noch de oude oorlogskronieken of de boeken over gevechtskunsten. Ik pakte mijn penseel om de ware geest van deze Ichi school uit te leggen, zoals die weerspiegeld wordt in de weg van de hemel en Kwannon. Het is nu midden in de nacht, de tiende dag van de tiende maand, het uur van de tijger (3 – 5 uur ’s nachts) … “

De Calligrafie links is gemaakt door Miyamoto Musashi en representeert “Senki” (War Spirit).Vrij vertaald betekent het: “De maan in de koude stroom als een spiegel”.

De overige hoofdstukken van het boek zijn binnenkort (in het engels) te lezen via onderstaande link: